• Bahçelievler-Yenibosna/İstanbul
 • Info@bahcelievlerlihkab.com
 • Çalışma Saatleri: 09:00 – 18:30

Yardıma İhtiyacınız mı Var?

Hemen şimdi bizi arayın görüşelim. İlgili arkadaşlarımız size en iyi hizmeti sunacaklar.

0(212) 652 96 93

Thumb

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

Bir gayrimenkulü yapısız iken yapılı ya da yapılı iken yapısız hale dönüştürmek için tapu sicili ve paftasında yapılan işleme cins değişikliği denir. Cins değişikliği ile bağ, bahçe ya da tarla statüsünde olan arazi, yapı inşa edilebilecek arsaya; arsa durumda iken bağ, bahçe, tarla durumuna dönüştürülebilir.

Parselin Yapılı veya Yapısız Hale Getirilmesi

Kısaca üzerinde bulunan yapının cinsi belirtilmekte olan parselin, üzerindeki yapıların yıkılması halinde cinsinin “Arsa” ya çevrilmesi ya da bunun tam tersi “Arsa” cinsindeki bir parsele ruhsatlı bina yapılması işlemleridir.

Zirai Cins Değişikliği

Cinsi zirai olan (tarla, bahçe, zeytinlik vs.) parsellerin bu niteliklerini kaybetmesi ve başka bir zirai nitelik kazanması halinde; eski cinsinin yeni cinsine getirilmesi işlemidir.

PARSELİN YAPILI HALE GETİRİLMESİ

“Yapılı parselin” arsa cinsine dönüştürülmeden yeni bir ruhsatlı yapı yapılması veya “Arsa” cinsindeki bir parsele ruhsatlı bina yapılarak yapı kullanma izni alınması halinde, bu parselin yapı kullanma izninde belirtilen cinsine dönüştürülmesi işlemidir.

 

İstenen belgeler:

 • Tapu aslı veya fotokopisi
 • Vaziyet planı, Röperli kroki ve Bağımsız Bölüm Krokisinden oluşan takımdan üç takım asıl
 • Tapu sahibinin kimliği veya fotokopisi
 • Yapı Kullanma İzninin aslı
 • Vergi dairesinden alınmış “Borçu yoktur” yazısı

 

Eğer Tapu sahibi yerine vekil kullanılıyorsa, vekalet aslı veya fotokopisi ve vekilin kimliği ile başvurunun yapılması gerekir. Tapu müstakil olmayıp hisseli ise hissedarlardan herhangi birinin aslen veya vekaleten başvuruda bulunması yeterlidir.

 

Taşınmazın tapusu gerçek kişi ye ait değil de şirket gibi hükmi şahsa aitse o zaman müracaatta istenen belgeler:

 • Tapu aslı veya fotokopisi
 • Vaziyet planı, röperli kroki ve bağımsız bölüm krokisnden oluşan takımdan üç takım aslı
 • Yapı kullanma izninin aslı
 • Vergi dairesinden alınmış “Borcu yoktur” yazısı
 • Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi fotokopisi
 • Temsilde Yetkili kişinin imza sirküsü fotokopisi
 • Temsilde yetkili kişinin kimlik fotokopisi
 • Şirketin vergi dairesi ve vergi numarası, gereklidir

 

Şirkette vekalet kullanılması halinde istenen belgeler:

 • Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi fotokopisi
 • Vekaletname fotokopisi
 • Vekilin kimlik fotokopisi
 • Şirketin vergi dairesi ve vergi numarası

 

Başvurudan sonra Büromuzca hazırlanan ve kadastro kontrolünden geçirilen beyanname ve tapuya yazılan başlık yazısı takriben iki gün içinde müşteriye verilir. Müşteri tapu müdürlüğünden yeni tapusunu alır.

 

YAPILI PARSELİN YAPISIZ HALE GETİRİLMESİ

Üzerinde bulunan yapının cinsi belirtilmekte olan parselin, üzerindeki yapıların yıkılması halinde cinsinin “Arsa” ya çevrilmesi işlemidir.

 

İstenen belgeler:

 • Yapılı parselini, yapısız hale yani “Arsa” haline getirmek isteyen tapu sahiplerinin tapu aslı veya fotokopisi, tapu sahibinin kimliği veya fotokopisi ile büromuza başvuruda bulunması gereklidir.
 • Eğer tapu sahibi yerine vekil kullanılıyorsa, vekalet aslı veya fotokopisi ve vekilin kimliği ile başvurunun yapılması gerekir.
 • Tapu müstakil olmayıp hisseli ise hissedarlardan herhangi birinin aslen veya vekaleten başvuruda bulunması yeterlidir.

 

Taşınmazın tapusu gerçek kişi ye ait değil de şirket gibi hükmi şahsa aitse o zaman müracaatta istenen belgeler:

 • Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi fotokopisi
 • Temsilde Yetkili kişinin imza sirküsü fotokopisi
 • Temsilde yetkili kişinin kimlik fotokopisi
 • Şirketin vergi dairesi ve vergi numarası, gereklidir

 

Şirkette vekalet kullanılması halinde istenen belgeler:

 • Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi fotokopisi
 • Vekaletname fotokopisi
 • Vekilin kimlik fotokopisi
 • Şirketin vergi dairesi ve vergi numarası

 

Başvurudan sonra Büromuzca hazırlanan ve kadastro kontrolünden geçirilen beyanname ve tapuya yazılan başlık yazısı takriben iki gün içinde müşteriye verilir. Müşteri tapu müdürlüğünden yeni tapusunu alır.

 

ZİRAİ CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

Cinsi zirai olan (tarla, bahçe, zeytinlik vs.) parsellerin bu niteliklerini kaybetmesi ve başka bir zirai nitelik kazanması halinde; eski cinsinin yeni cinsine getirilmesi işlemidir.

 

İstenen belgeler:

 • Zirai cins değişikliği isteyen tapu sahiplerinin tapu aslı veya fotokopisi, tapu sahibinin kimliği veya fotokopisi ile büromuza başvuruda bulunması gereklidir.
 • Eğer tapu sahibi yerine vekil kullanılıyorsa, vekalet aslı veya fotokopisi ve vekilin kimliği ile başvurunun yapılması gerekir.
 • Tapu müstakil olmayıp hisseli ise hissedarlardan herhangi birinin aslen veya vekaleten başvuruda bulunması yeterlidir.

 

Taşınmazın tapusu gerçek kişi ye ait değil de şirket gibi hükmi şahsa aitse o zaman müracaatta istenen belgeler:

 • Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi fotokopisi
 • Temsilde yetkili kişinin imza sirküsü fotokopisi
 • Temsilde yetkili kişinin kimlik fotokopisi
 • Şirketin vergi dairesi ve vergi numarası, gereklidir

 

Şirkette vekalet kullanılması halinde istenen belgeler:

 • Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi fotokopisi
 • Vekaletname fotokopisi
 • Vekilin kimlik fotokopisi
 • Şirketin vergi dairesi ve vergi numarası

 

Başvurudan sonra Bahçelievler Lihkab büromuzca hazırlanan “Kroki ve Tarım il veya ilçe Müdürlüğüne” yazılan yazı müşteriye teslim edilir. Yazının karşılığı alınmak üzere Tarım il veya ilçe Müdürlüğüne götürülmesi belirtilir. Müşteri evrakı tarım il veya ilçe Müdürlüğüne götürerek araziye gidilmesi için gün ve tarih alır. Heyet olarak arazide yapılan inceleme sonucu düzenlenen rapor tekrar büromuza getirilir. Bahçelievler Lihkab büromuzca hazırlanan ve kadastro kontrolünden geçirilen beyanname ve tapuya yazılan başlık yazısı takriben iki gün içinde müşteriye verilir ve müşteri tapu müdürlüğünden yeni tapusunu alır.

Taşınmazın tapusu gerçek kişi ye ait değil de şirket gibi hükmi şahsa aitse o zaman müracaatta istenen belgeler:

 • Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi fotokopisi
 • Temsilde Yetkili kişinin imza sirküsü fotokopisi
 • Temsilde yetkili kişinin kimlik fotokopisi
 • Şirketin vergi dairesi ve vergi numarası, gereklidir

 

Şirkette vekalet kullanılması halinde istenen belgeler:

 • Şirketi temsil eden kişinin yetki belgesi fotokopisi
 • Vekaletname fotokopisi
 • Vekilin kimlik fotokopisi
 • Şirketin vergi dairesi ve vergi numarası

 

Başvurudan sonra müşteriden herhangi bir belge veya çalışma yapması istenmemekte olup, parselinin sınır noktalarının çakılmasını görmesi yeterlidir. Yapılan çalışma sonrasında hazırlanan belgesini imzalayarak teslim alması ile işlemi son bulur.