• Bahçelievler-Yenibosna/İstanbul
  • Info@bahcelievlerlihkab.com
  • Çalışma Saatleri: 09:00 – 18:30
Thumb

İMAR PLANI UYGULAMALARI

Uygulama İmar planı, Nazım imar planına uygun olarak hazırlanan ve 1/1000 ölçekli olan plandır. Yapılaşma şartları (yapının kaç m2 olacağı, yüksekliği, bahçe mesafeleri, cephe mesafeleri vb.) bu planda belirlenir. Etaplar halinde hazırlanabilir. İmar Kanunu'nun 18. maddesine göre binalı veya binasız arsa ve arazileri imar planına uygun ada veya parsellere ayırılmasıdır.