• Bahçelievler-Yenibosna/İstanbul
  • Info@bahcelievlerlihkab.com
  • Çalışma Saatleri: 09:00 – 18:30
Thumb

SINIRLANDIRMA HARİTALARI

Tapuda kayıtlı olup da henüz kadastrosu yapılmamış alanlardaki taşınmaz malların sınırlarını belirlemek amacıyla yapılan haritalandırma işlemidir.

Sınırlandırma haritaları, 2010/22 sayılı genelgede açıklanıyor. Burada yazan bilgilere göre sınırlandırma haritası;  tapuda kayıtlı olup da henüz kadastrosu yapılmamış alanlardaki taşınmaz malların sınırlarını belirlemek amacıyla yapılan haritalardır, şeklinde tanımlanıyor.

İstenen Belge ve Bilgiler:

  • Taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kaydı örneği,
  • Yüklenici serbest çalışan harita ve kadastro mühendisinin iş yapım sözleşmesi veya işin yapımına yetki veren vekaletname örneği,
  • Serbest çalışan harita ve kadastro mühendisi sorumluluğunda Harita ve Kadastro Mühendisleri odasının mesleki denetiminin yapılmış olması (denetim sırasında işin yapım bedeli belirlenmelidir),
  • Kadastro müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,
  • Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve sınırlandınna haritası,
  • Sınırlandırma işlemi ile ilgili belgeler, 2 takım ve dosya halinde kadastro müdürlüğüne verilir.